The Thor Heyerdahl International Day 2017

Velkommen til The Thor Heyerdahl International Day 2017, som vil finne sted 23. oktober ved Bølgen Kulturhus i Larvik. I år er temaet Kulturarv og Identitet.

Klokkeslett: 11:30 - 15:30
Inngang: Gratis, åpen for alle

The Thor Heyerdahl Institute inviterer dere til en lærerik dag med meget tidsaktuelle forelesninger av to unge forskere, i tillegg til utdelingen av årets Thor Heyerdahl Stipend, gitt av på vegne av regjeringen.

Hva defineres som kulturarv? Og hvordan skal man tolke identitet?
Disse spørsmålene vil vi trekke fram og prøve å gi svar på. 

Foredragsholdere:

      

Herdis Hølleland:

Herdis Hølleland jobber for tida
som forsker på Norsk institutt
for kulturminneforskning (NIKU)
hvor hun forsker på hvorfor
og hvordan vi tar vare på kultur-
og naturarv. Hun har studert
arkeologi og kulturarv ved
Universitet i Oslo, University
College London og Cardiff
University og jobbet som
konservator i Vestfold og
Oppland fylkeskommuner.
Gjennom sin forskning på
UNESCOs verdensarvkonvensjon
har Herdis vært på feltarbeid på
verdensarvsteder i Australia,
New Zealand, Norge og i
verdensarvkomiteen. I tillegg
til å forske på kulturarv er
Herdis opptatt av forsknings-
politikk og var sentral i
etableringen av Akademiet for
yngre forskere.

 

Anders Sundnes Løvlie:

 I utgangspunktet drømte Anders
om å bli fjellklatrer, baker eller
racerbilsjåfør. Men etter mer eller
mindre vellykkede forsøk på det
ovennevnte, endte Anders som
assisterende professor ved
IT-Universitetet i København,
og hovedforsker for EU-prosjektet
GIFT: "Meaningful Personalization
of Hybrid Virtual Museum Experiences
Through Gifting and Appropriation"
(se gift.itu.dk). Hans forsknings-
områder er experience design, locative
media, online debatt og spill. Anders
avsluttet doktorgradstudiene sine ved
Universitetet i Oslo med en avhandling
med tittelen “Textopia: experiments
with locative literature". Han har vært
gjesteforeleser ved UC Berkeley,
Universidad Carlos III de Madrid og
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet. Anders ledet også prosjektet
"Online debate after 22 July", som
undersøkte endringer i norsk nettbasert
debatt etter terrorangrepet fra 2011.

Se plakat for arrangementet her.