Professor PhD Arild Vatn

Arild VatnProfessor PhD Arild Vatn ble ansatt i professoratstillingen høsten 2008. Han har doktorgrad i landbruksøkonomi fra Norges Landbrukshøgskole i 1983. Vatn har oppnådd internasjonal anerkjennelse gjennom diverse publisering og mottok nylig Thorstein Veblen-prisen fra Forbundet for utviklingsøkonomi (Association for Evolutionary Economics – AFEE) og Europeisk forening for utviklingspolitisk økonomi (European Association for Evolutionary Political Economy – EAEPE) for boka ”Institutions and the Environment”. Han er leder av Norges forskningsråds programkomité ”Miljø 2015” og av den Europeiske foreningen for økologisk økonomi 2006-2009 (European Society for Ecological Economics – ESEE). Dessuten er han koordinator for Noragrics masterprogram innen internasjonale miljøstudier. Etableringen av Thor Heyerdahl-professoratet er tuftet på en 4-årig samarbeidsavtale med Universitet for miljø- og biovitenskap. Kostnadene knyttet til stillingen deles med en halvpart på hver av institusjonene. Instituttet er representert i professoratets styringsgruppe ved professor og styremedlem Willy Østreng.