Thor Heyerdahl Pofessoratet

Professorat

Den 4-årige Thor Heyerdahl professoratet har blitt tilbudt på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås siden høsten 2007. Thor Heyerdahl Instituttet har valgt som strategi å bidra til å utvikle metodikken for tverrfaglig forskning.

Instituttets overordnede målsetting er å fremme og videreutvikle de forsknings- og utviklingsidealer som stod Thor Heyerdahls liv og virke nær. Thor Heyerdahl har synliggjort sin tverrfaglige tilnærmingsmåte, men han har bare i beskjeden grad utviklet metodene for integrering på tvers av fagdisiplinene.

I Thor Heyerdahls syn på vitenskap og forskning sentreres hans interesse mot tverrmetodisk forskningsmetodikk og flerfaglighet. Selv benyttet han seg av ulike fag som dannet grunnlag for mange av hans hypoteser. Han hadde liten sans for forskere som ikke hadde evnen til å skjele over til andre fagområder enn sine egne. Hans evne til å vektlegge ferdigheten av og se utover eget fagområde og trekke inn andre hjelpevitenskaper for å belyse et problem var unik. Han var i hele sin forskergjerning en eksponent for tverrfaglighet og helheter.

Et fenomen som preget Thor Heyerdahls vitenskapelige tilnærming, var trangen til å bryte grenser og rive barrierer. Hans forskergjerning viser en sunn tvil til vedtatte sannheter. Thor Heyerdahl evnet å se fenomener fra andre synsvinkler, stille kritiske spørsmål og så tvil om autoritetene. Han fungerte som en brannfakkel og engasjerte de forskningsmiljøer han beveget seg i. Hans evne til å skape debatt, være annerledes tenkende og provokativ preget hans arbeid.

Nyheter fra Noragric

 

Thor Heyerdahl professorship - Activities for Arild Vatn
August 2010 – August 2011  Download pdf here

Thor Heyerdahl professoratet - Aktiviteter for Arild Vatn
August 2009 – August 2010  Last ned pdf her

Thor Heyerdahl professoratet - Aktiviteter for Arild Vatn
August 2008 – August 2009  Last ned pdf her