The Thor Heyerdahl International Day

Thor Heyerdahl Day

The Thor Heyerdahl International Day er en årlig konferanse arrangert av The Thor Heyerdahl Institute. Den ble først gang arrangert i 2006 som et endagsarrangement.

I 2009 ble arrangementet for første gang utvidet til to dager. Målet med arrangementet er å sette søkelyset på viktige globale utfordringer. Dagen synliggjør instituttet som en nasjonal arena for debatt.

Les mer her