Regionale prosjekter

Regionale prosjekter

På regionplan har partnerskapet mellom Glasgow Caledonian University og instituttet hatt ringvirkninger både i Vestfold, Telemark og Buskerud fylkeskommune.

Den tradisjonen som Storbritannia har på partnerskap mellom offentlige og private aktører, samt FoU, representerer en annen måte å utvikle og markedsføre kulturminnedestinasjoner og turisme på. Den nasjonale kulturminne- og turismepolitikken i Norge har vært og er i en omstillingsprosess.

I den sammenheng blir bidraget fra det internasjonale utviklingssamarbeidet møtt med både nysgjerrighet og positive tilbakemeldinger.

 

  • Turisme og kulturminner - Attraksjonsutvikling

    Analyser og forslag til kulturminnedestinasjoner i Buskerud, Telemark og Vestfold er blitt utarbeidet av partnerskapet Glasgow Caledonian University (CGU), The Moffat Centre og The Thor Heyerdahl...

    ... les mer