MSc Cultural Heritage Studies

MSc Cultural Studies

MSc Cultural Heritages Studies er en flerfaglig mastergrad utviklet av Glasgow Caledonian University (GCU) i Skottland og Heyerdahl Instituttet. En stipendordning for studenter er bevilget, etter søknad fra instituttet, fra Telemark og Vestfold fylkeskommune. Stipend er delt ut til mastergradsstudenter fra Norge til studiet i Skottland. Mastergraden er satt sammen av fagområdene miljøvern, arkeologi, kulturarv, turisme, ledelse, bærekraftig utvikling, samspillet mellom FoU, offentlige og private aktører. Den er etablert med betydelige midler fra EU og er ifølge GCU unik i Europa. Et eget flerfaglig team/Heritage Futures Team har vært ansvarlige for den faglige plattformen og har vært knyttet opp som lærekrefter for studiet.

MSc Cultural Heritage Studies er en tverrfaglig mastergrad som har vært med på å fremme internasjonalt utdanningssamarbeid mellom Norge og Skottland. Tilbakemeldinger fra de norske studentene som er uteksaminert fra studiet er positive. De har alle fått relevante jobber i Norge i etterkant av studiet. Instituttet er ikke kjent med at det finnes en tilsvarende mastergrad i Norge.

Language Requirements.pdf
Questions for Applicants.pdf
Approximate cost of living.pdf
Core and option modules.pdf
Educational Aims.pdf
Staff.pdf
Structure.pdf