Heyerdahlbyen i Larvik

Instituttet har vært en aktiv bidragsyter i styringsgruppen i det lokale prosjektet Heyerdahlbyen i Larvik.

Prosjektet har vært med på å styrke Larvik kommune som Heyerdahlbyen. Ett av formålene med prosjektet var å bygge oppunder Larviks identitet som ”Heyerdahls hjemby” hvor kjerneverdier som innovasjon, eventyrlyst og åpenhet står sentralt. Kjøpet av, og restaureringen av Thor Heyerdahls barndomshjem, markerer en milepæl i denne satsingen.

Prosjektet Heyerdahlbyen ble avsluttet i 2010.