Oppbygging av Heyerdahl bibliotek

Biblioteksamlingen til instituttet består i dag av ca 350 bøker, videoer og DVDer. Instituttets samarbeidspartner i dette arbeidet er Larvik bibliotek

De bøkene som har blitt kjøpt inn speiler utviklingen av instituttet fra år 2000 og fram til i dag. Først fra 2003 startet arbeidet med å kjøpe inn bøker som er i tråd med overordnet målsetting om å fremme og videreutvikle Thor Heyerdahls forsknings- og utviklingsidealer. Det har i samarbeid med prosjektet Heyerdahl Byen blitt laget et eget Heyerdahl rom på Larvik Bibliotek, der unge og gamle som er interessert i bøker om Thor Heyerdahl kan komme på besøk.

Biblioteket kjøper i dag inn i forhold til to type samlinger:

  • En basissamling som dekker de fagområdene som tilsvarer eller grenser opp til instituttets satsingsområder
  • En samling av og om Thor Heyerdahl sett i sammenheng med bibliotekets lokalsamling. Biblioteket har en god lokalsamling som i tillegg til bøker har en unik samling av avisartikler fra flere tiår tilbake. Lokalsamlingen er under kontinuerlig oppbygging og er en verdifull ressurs for instituttets profil.

En dialog om hvor bøkene skal plasseres blir først aktuelt når instituttet får et permanent tilholdssted.