Et fireårig Thor Heyerdahl Professorat

Heyerdahl Professoratet

Et fireårig Thor Heyerdahlprofessorat i samarbeid med Universitet for miljø- og biovitenskap.

Professor Arild Vatn ble ansatt i professoratet i 2008. Ulike aktiviteter er ivaretatt under professoratet.

Det er et mål å sikre synligheten av professoratet, både nasjonalt og internasjonalt. Begge institusjonene har som målsetting at professoratet på sikt skal bli permanent.

Professoratet virksomhet skal være et vesentlig bidrag til utviklingen av instituttets faglige profil. Det er derfor foreslått en rekke aktiviteter i professoratets 4-årige periode. Instituttet har store forhåpninger til professoratets virke og dets tiltak og vil bidra aktivt til at målsettingene blir nådd.