Takk til sponsorer og samarbeidspartnere

Vi ønsker å rette en stor takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere i forbindelse med Thor Heyerdahl 100 års jubileum!