Foredraget «Thor Heyerdahl» av Ragnar Kvam jr markerte starten på 100 årsjubileet som markeres for fullt i 2014

Foredrag av Ragnar Kvam

I samarbeid med Larvik Bibliotek inviterte The Thor Heyerdahl Institute til foredraget «Thor Heyerdahl» av Ragnar Kvam jr på Larvik Bibliotek onsdag 30. oktober kl. 19.00.