Thor Heyerdahl Competition

Thor Heyerdahl Competition

The Thor Heyerdahl Competition er en årlig konkurranse som inngår som en del av programmet på The Thor Heyerdahl International Days.

Ungdom i alderen 15-20 år blir invitert til å delta i konkurransen, som er knyttet opp mot det aktuelle tema det året. Temaet i 2009 var miljø og i 2008 var temaet urbefolkninger.

  • 2009

    Ungdommen tar "kampen for miljøet" på alvor.

    ... les mer
  • 2008

    Ungdom i alderen 15-20 år ble invitert til å delta i konkurransen The Thor Heyerdahl Competition, knyttet opp mot årets tema, miljø.

    ... les mer