Tangaroa-ekspedisjonen 2006

Tangaroa 2006

Tangaroa-ekspedisjonen er bygget på tre grunnpilarer: Forskning, undervisning og formidling. Målet med ekspedisjonen var å videreføre arven etter Thor Heyerdahl ved å teste førhistorisk navigasjon, markere norsk ekspedisjonskultur og forske på marin forurensing.

Balsaflåten Tangaroa ble bygget i Peru, og de seks ekspedisjonsmedlemmene seilte den 8500 km over Stillehavet i Kon-Tikis kjølvann til Polynesia. Balsastokkene ble hentet fra Ecuador, i nærheten av byen Quevedo, omtrent på samme sted som Thor Heyerdahl fant tømmeret i 1947. Tømmeret ble fløtet ned til kysten og storbyen Guayaquil. Derfra ble det fraktet til Peru og havnebyen Callao, hvor flåten skulle bygges. I februar 2006 startet selve ekspedisjonen i Ecuador. 28.april skulle flåten være klar til sjøsetting i Peru. 100 døgn senere håpet mannskapet på å kunne seile til havn på Tahiti.