Installasjoner under vann

November 2015. Three-stage-sampler fra NIVA er en stor vannpumpe som bruker enorme menger energi (i flåte-skala). Den flyter på siden av flåten, mens den pumper nøyaktig 15 000 liter vann gjennom tre filtre av varierende størrelse.

Filterne bevares, slik at forskere på land senere kan oppdage eventuelle plastfragmenter. Pumpen ble satt ut i midten av november, det samme ble Jostein, vår undervanns-fotograf. I bildet under ser vi pumpen med flyte-boksen på toppen. Flyte-boksen er laget for å holde pumpen flytende i vannet. Det blå tauet er en elektrisk kabel som overfører strøm i tillegg til kontrollsignaler; strømmen kuttes etter nøyaktig 15 000 liter.

I det nederste bildet ser vi flåten fra undersiden, inkludert Kongsberg EK80 ekkolodd, Guara Boards, og en fisk!