Thor Heyerdahl videregående skole

Thor Heyerdahl videregående skole ligger i Larvik. Den var inndelt i flere avdelinger rundt om i Larvik kommune, men ble samkjørt fra og med 17. august 2009, da det stod ferdig én storskole med 11 - av totalt 12 - utdanningsprogrammer.

Thor Heyerdahl videregående skole består av tidligere Farris videregående skole (tidligere Larvik handelsskole), Gloppe skole (tidligere Vestfold husflidskole), Kilden videregående skole (tidligere Larvik yrkesskole) og tidligere Larvik gymnas. Larvik kommune kjøpte det gamle gymnasbygget.
Den erhvervet Ahlefeldtsgate 6, 8 og 10 for 30,3 millioner kroner. Kommunen erhvervet imidlertid ikke arealet og bygningene til Farris videregående skole og Gloppe skole.

Skolen er en av Norges største skoler med ca. 1600 elever og 11 studieprogrammer (alle utenom Naturbruk, som tilbys ved Melsom vgs i Stokke kommune) pr. 1. august 2006, kun overgått av en annen Vestfold-skole, Sandefjord Videregående Skole (SVGS). Rektor er Hallvard Larsen.

Minoritetsspråklige elever
Thor Heyerdahl videregående skole har i mange år hatt et samarbeid med Larvik Læringssenter, både faglig og økonomisk, for eksempel om forkurs for minoritetsspråklige elever det siste skoleåret. Begge organisasjoner er fra før av valgt av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) til å være såkalte Fokusskoler, og arbeider dermed målrettet med flerkulturell opplæring.

Rådgiver for minoritetsspråklige ved Thor Heyerdahl videregående skole er Anita Lødrup.

Storskolen

 • Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik ble samlokalisert i august 2009, da den nye storskolen i Hoffs gate ved Fram stadion ble tatt i bruk.
 • Det danske arkitektteamet Schmidt, Hammer & Lassen i samarbeid med SLA landskabsarkitekter vant 24. januar 2006 arkitektkonkurransen med prosjektet «Synergi».
 • Hele skoleprosjektet samt Arena Larvik med plass til 4 000 tilskuere hadde en budsjettramme på
  969 millioner kroner, inkludert 143 millioner for Arena.
 • AF Synergi var hovedentrepenør for bygget. Det var imidlertid snakk om et arbeidsfellesskap av ti firmaer, hvorav Veidekke hadde hovedenterprisen.
 • Bygningskomplekset består av selve skolebygningen og idrettsanlegget Arena og har en samlet størrelse på 33 802 kvadratmeter.
 • Skolebygget består av seks etasjer, er 24 meter høyt og har en grunnflate på 80 × 80 meter, i tillegg kommer verkstedsavdelingene.
 • Arenaen er forbundet med skolebygningen via en bro fra annen etasje, rommer to håndballbaner og har en tribunekapasitet på 4000 tilskuere.
 • Skolen er læringssted for 1650 elever og cirka 300 ansatte.
 • Navnet er fortsatt Thor Heyerdahl videregående skole.
 • I juni 2007 startet rivingen av de gamle skolebygningene i Hoffsgate.
 • Totalbudsjettet for utsmykkingen var cirka 1,8 millioner kroner på selve skolen.
 • En utsmykningsjury bestemte i løpet av august 2007 seg for hvilket utsmykningsforslag den skal
  gå inn for.

Se skolens hjemmeside her.