Styret ved Thor Heyerdahl Instituttet

Styret / Administrasjon

Styrets medlemmer fra 2016

Knut Pihl - Styreleder, Siviløkonom, k-pihl@online.no
Hilde Lindhjem Borgir - Nestleder, Cand. polit./pedagogspesialist, hikle@online.no
Liv Arnesen, Ekspedisjonsleder, forfatter og pedagog, liv@livarnesen.com
Erling Storm, Styreformann i Storm-Elektro AS, estorm@stormelektro.no
Willy Østreng, Professor Emeritus, will-oe@online.no
Manuela Ramin-Osmundsen, Jurist,  tidligere barne- og likestillingsminister
Øystein Dahle, Sivilingeniør, styreleder Worldwatch Institute
Dag Hareide, Direktør, Regnskogfondet
The Thor Heyerdahl Institute:
Beate Bjørge - Managing Director, Master of Management
Tonje Renate Rogstad Husa - Project Manager, Økonom 
Ytterligere arbeid i administrasjonen suppleres med innleide personer på ulike engasjementer.

Willy Østreng - Professor Emeritus, will-oe@online.no
Dag Hareide - Direktør, Regnskogfondet
Liv Arnesen - Ekspedisjonsleder, forfatter og pedagog, liv@livarnesen.com
Knut Pihl - Styreleder, Siviløkonom, k-pihl@online.no

The Thor Heyerdahl Institute:
Beate Bjørge - Managing Director, Master of Management
Eirik Lia - Prosjektleder, The Thor Heyerdahl Institute

Ytterligere arbeid i administrasjonen suppleres med innleide personer på ulike engasjementer. 


Tidligere styremedlemmer

Øystein Dahle: (fram til mai 2016), Sivilingeniør, styreleder Worldwatch Institute
Erling Storm: (fram til nov 2015), Styreformann i Storm-Elektro AS, estorm@stormelektro.no
Hilde Lindhjem Borgir: (fram til nov 2015), Nestleder, Cand. polit./pedagogspesialist, hikle@online.no
Manuela Ramin-Osmundsen: 2014 - 2015, Jurist, tidligere barne- og likestillingsminister
Arne Hjeltnes: 2011 - 2013, Administrerende direktør, Creuna A/S 
Dr. Ingjerd Hoëm: 2011 - 2013, Instituttleder, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
Thorbjørn Jagland: 2002 - 2009, Statsminister/Stortingspresident
Jahn Otto Johansen: 2002 - 2009, Utenrikskommentator/journalist/redaktør
Kristin Brudevoll: 2002 - 2007, Direktør i Norsk Litteratur i Utlandet (NORLA)
Rolf-Helge Grønås: 2005 - 2006, Fylkesrådmann i Telemark
Per Espeli: 2002 - 2005, Fylkesrådmann i Telemark
Maja Bauge: 2002 - 2010, Direktør, Kon-Tiki museet
Sidsel Solbrække: 2002 - 2004, Høgskolen i Vestfold

The Thor Heyerdahl Institute, PO Box 2020
N-3255 Larvik Norway

Tel.: +47-33 17 17 18 /+47-98 23 17 20
post@heyerdahl-institute.com / beate.bjorge@heyerdahl-institute.com / 
tonje.husa@heyerdahl-institute.com