Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Instituttet har etablert et fireårig Thor Heyerdahl professorat i samarbeid med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Professor Arild Vatn ble ansatt i professoratet i 2008. Hovedinnsatsområdet for professoratet er forskning og forskningsveiledning.

Fire tematiske hovedområder innenfor miljøforvaltning er: Klimapolitikk, institusjoner og atferd, helse og utvikling og miljøforvaltning.

Det moderne universitetet UMB skal være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Det er for tiden rundt 2900 studenter ved UMB, og ca. 400 av disse er fra andre land enn Norge. Hvert år blir rundt 800 studenter innskrevet ved universitetet, og halvparten av disse er kvinner. Det er ca. 940 ansatte ved universitetet, hvorav 495 i vitenskapelige stillinger (2007). Universitetet har gjort seg bemerket internasjonalt innenfor miljø og biovitenskap, blant annet når det gjelder genomforskning og praktisk anvendelse av genkunnskap i produksjon av mat fra fisk, planter og husdyr.