Grønn økonomi og vannkraft

The Thor Heyerdahl Institute har gjennomført et seminar med den italienske ambassaden om grønn økonomi og vannkraft. Seminaret fant sted i Thor Heyerdahls barndomshjem i Larvik.

Bilde: Ambassador Giorgio Novello, The Italian Embassy.

Bilde: Managing Director Beate Bjørge, The Thor Heyerdahl Institute og Ambassador Giorgio Novello, The Italian Embassy.

Bilde: Deputy ambassador Antimo Campanile, The Italian Embassy.

Bilde: Marketing Manager Thomas Vieider, the Troyer company.

Bilde: Doctoral Research Fellow Rosa Manzo, Departement of Public and International Law, UiO.

Bilde: Professor Arild Vatn, Norwegian University of Life Sciences.

Bilde: Rebecca Nøstrud Isaksen, Kunst- og musikkskole Larvik.