Nobelprisvinner talte til de unge

The Thor Heyerdahl Institute hadde æren av å ta i mot tidligere Nobelprisvinner og styremedlem i Green Cross International, professor Mohan Munasinghe, som hovedtaler under årets jubileumskonferanse 24. september. Han prioriterte dette fremfor klimamøtet i New York. 

The Thor Heyerdahl Institute hadde i går den ære av å ta i mot tidligere Nobel Pris vinner og styremedlem i Green Cross International, professor Mohan Munasinghe, som hovedtaler under årets jubileumskonferanse. Han prioriterte dette fremfor klimamøtet i New York. 
Professor Munasinghe påpekte at vi må inspirere de unge for å oppnå den forandring verden trenger og mener at Thor Heyerdahl var en mann forut for sin tid. I Larvik kunne professor Munasinghe nå ut til den generasjonen som kan utgjøre den største forskjellen og få til forandringene som må til.


Professor Munasinghe påpekte at vi må inspirere de unge for å oppnå den forandring verden trenger og mener at Thor Heyerdahl var en mann forut for sin tid. I Larvik kunne professor Munasinghe nå ut til den generasjonen som kan utgjøre den største forskjellen og få til forandringene som må til.