Kulturarv, identitet, heder og ære under International Day 2017

Mandag 23. oktober ble Thor Heyerdahl International Day arrangert for 11. gang. Årets konferanse foregikk på Bølgen Kulturhus med "kulturarv og identitet" som hovedtema. Konferansier Krtistin Saga fra NHO loset de fremmøtte gjennom et svært spennende program med musikkinnslag, foredrag fra to særdeles kompetente foredragsholdere og ikke minst prosjekt presentasjoner av årets stipendiatvinnere. 

Imponerte med stev
Kristin Saga imponerte stort med å introdusere hvert eneste innslag med individuelle stev. Først ut var vårt unge stortalent på fiolin, 14 år gamle Rebecca Nøstrud Isaksen som fremførte "Våren" av Grieg, "Seterjentens Søndag" av Ole Bull og "Fairytale" av Alexander Rybak. Når Rebecca spiller er det bare å lukke øynene å nyte. Man kan lett forestille seg at man sitter i langt større konsertarenaer enn Bølgen Sal 1.

Første foredragsholder var Herdis Hølleland. 
Hølleland jobber for tida som forsker på Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) hvor hun forsker på hvorfor og hvordan vi tar vare på kultur- og naturarv. Hennes foredrag forklarte oss nærmere om mangfoldet i begrepet kulturarv, og hva som blir vektlagt i forskjellige deler av verden. I New Zealand, på motsatt side av vår klode; har feks naturen en vesentlig større betydning i begrepet kulturarv enn hva det har i Norge. Med andre ord betyr det mye for KIWI'ene og deres identritet at de tar vare på de opprinnelige dyreartene som levde på øyene, og at de kan bekjempe arter som ble"importert" av europeiske innvandrere. I dag har nasjonen et mål om å bekjempe alle dyrearter som ikke har sin naturlige plass i den New Zealandske fauna innen 2050.

Aktuelle foredragsholdere
Første foredragsholder var Herdis Hølleland. Hølleland jobber for tida som forsker på Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) hvor hun forsker på hvorfor og hvordan vi tar vare på kultur- og naturarv. Hennes foredrag forklarte oss nærmere om mangfoldet i begrepet kulturarv, og hva som blir vektlagt i forskjellige deler av verden. I New Zealand, på motsatt side av vår klode; har feks naturen en vesentlig større betydning i begrepet kulturarv enn hva det har i Norge. Med andre ord betyr det mye for KIWI'ene og deres identritet at de tar vare på de opprinnelige dyreartene som levde på øyene, og at de kan bekjempe arter som ble"importert" av europeiske innvandrere. I dag har nasjonen et mål om å bekjempe alle dyrearter som ikke har sin naturlige plass i den New Zealandske fauna innen 2050.

Det var ikke vanskelig å sitte i salen og følge logikken til hvorfor New Zealand ønsker seg en "predator fri" tilværelse innen 2050, og tankene kunne lett spores over til vår hjemlige ulvedabatt. Kanskje vi har noe å lære litt av andre her oppe på berget.

Dagens andre foredragsholder var Anders Sundnes Løvlie. Løvlie er ansatt som assisterende professor ved IT-Universitetet i København, og hovedforsker for EU-prosjektet GIFT. Foredraget hans introduserte oss for hvordan ny teknologi, grafisk design og mobilspill kan bli nye måter vi kan oppleve og få forståelse for kulturarv, historie og identitet. En av hans samarbeidsorganisasjoner i prosjektet er det Norske Holocaust senteret som ønsker å finne.

Ville det ikke vært en spennende tanke å fremstille vår egen lokale historie ved hjelp av ny digital teknologi. Tenk om gjester og besøkende til Larvik kunne få oppleve vikingene på kaupang, Fresjeborgen, skipene og soldatene til Tordenskiold, sjøsettinga av polarskuta Fram, Kontiki, Ra, Tigris gjennom interaktivitet på mobiltelefonen. Framtida er spennende.

Utdeling av Thor Heyerdahl-stipendet
Etter en kort pause skulle så mottakerne av Thor Heyerdahl-stipendet 2017 kåres og hedres. I årets konkurranse hadde det kommet inn over 50 bidrag fra hele landet. Prosjektene bestod av illustrasjoner, malerier, dans, film, foto og tekst, og til og med spilldesign, og viste derfor stor bredde innen en mengde uttrykk og kommunikasjonsformer. Juryen ble virkelig ble satt på prøve når de skulle bedømme de beste bidragene, og førte til at stipendet ble delt opp i to 1. plasser og tre 2. plasser. 

Bettina Heyerdahl var til stede og delte ut prisene.

Vinnerne av Thor Heyerdahl-stipend 2017 ble:
1. plass


Amalie Lindtveit Hinge, Maria Broby Foss, Malin Skripeland og Ingrid Staverløkk, 
Dahlske videregående skole.
Bidrag: Tekst 
Premie: 16.000,-

Fotoelevene ved Vg2 og Vg3, Medier og kommunikasjon, 
Fyrstikkallen videregående skole.
Bidrag: Foto
Premie: 16.000,-

2. plass


Hanne Bråten, 
Trysil videregående skole.
Bidrag: Illustrasjon 
Premie: 6.000,-

Eman Jamal Ahmed, 
Thor Heyerdahl videregående skole
Bidrag: Maleri 
Premie: 6.000,-

Kaare Witsharit Snekvik, 
Halden videregående skole
Bidrag: Illustrasjon 
Premie: 6.000,-

 


Av: Jørn Spetalen