Kommer: Thor Heyerdahl International Day 2017

Konferansen om et globalt tema, The Thor Heyerdahl International Day 2017 er under planlegging og blir arrangert høsten 2017 (endelig dato ikke bestemt). 

Temaet i år er Kulturarv og identitet.Utdeling og presentasjon av Thor Heyerdahl stipend vinnere fra vg skole er en programpost på dagen. Mer informasjon følger.